Χρήσιμες Πληροφορίες
 Γιατί Αλουμίνιο;
 Γιατί ALUSTAR;
 Η Σήμανση CE
 Οδηγίες Συντήρησης
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 H ALUSTAR κοντά σας
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 e-ALUSTAR
 Η Σήμανση CE
 Επικοινωνία με την ALUSTAR
 Χρήσιμες Πληροφορίες
 Γιατί Αλουμίνιο;
 Γιατί ALUSTAR;
 Πράσινες Λύσεις ALUSTAR
 Η Σήμανση CE
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 Επικοινωνία με την ALUSTAR
Τα νέα μας
13 ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ALUSTAR WOOD ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΕΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ!
13 νέες εκπληκτικές αποχρώσεις απομίμησης ξύλου εμπλουτίζουν το χρωματολόγιο ALUSTAR WOOD, οι οποίες...
ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΤΩΝ ALUSTAR ALSOS
Η ALUSTAR διαθέτει στην αγορά μία ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων αλουμινίου για την κατασκευή σητών...
Η Σήμανση CE
Μέχρι πρότινος στην Ελλάδα δεν υπήρχε υποχρέωση για έλεγχο και αξιολόγηση των δομικών στοιχείων με κάποια μέθοδο από κοινοποιημένα, εγκεκριμένα δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εργαστήρια.

Όμως, από την 1/2/2010, η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για όλες τις μπαλκονόπορτες, τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες, για όλες τις χώρες - μέλη της ΕΕ.

Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν, δηλαδή το κούφωμα, παράγεται με μεθόδους και διαδικασίες συγκεκριμένων προδιαγραφών, αφού έχει περάσει επιτυχώς ορισμένες αυστηρές διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς επίσης ότι ο κατασκευαστής (κουφωματάς), εφαρμόζοντας ένα σύστημα ελέγχου παραγωγής, το κατασκευάζει όπως ορίζεται στις προδιαγραφές κατασκευής του. Η σήμανση CE σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σήμα ποιότητας, αλλά σήμα πιστότητας.

Κάθε κούφωμα που αποκτά σήμανση CE φέρει ετικέτα σε ευδιάκριτο σημείο και συνοδεύεται από φυλλάδιο που περιέχει βασικά στοιχεία κατάταξής του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ14351-1, ως προς τα εξής:

- Αεροδιαπερατότητα
- Υδατοστεγανότητα
- Αντίσταση σε Ανεμοπίεση
- Ηχομόνωση
- Θερμοπερατότητα

Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για τα υαλοπετάσματα και τις γυάλινες επικαλύψεις αιθρίων είναι αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται για τα κουφώματα, ενώ επιπλέον ορίζονται μία σειρά επιπρόσθετων ειδικών απαιτήσεων (αντίσταση σε κρούση, αντίσταση σε θερμικό σοκ, αντίσταση σε οριζόντιο φορτίο κ.λπ.) προκειμένου οι γυάλινες επικαλύψεις να χρησιμοποιηθούν σε ειδικές κατασκευές.

Η σήμανση CE επεκτείνεται και σε πρόσθετα στοιχεία της όψης ενός κτιρίου, όπως τα ρολά, τα παράθυρα οροφής, τα αίθρια και οι γυάλινες επεκτάσεις κατοικιών.

Για την απόκτηση του σήματος CE απαιτούνται:

1. Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ITT- Initial Type Testing) από τον παραγωγό του συστήματος σε πρότυπα δείγματα προϊόντων, π.χ. κουφωμάτων, υαλοπετασμάτων κ.λπ. από κοινοποιημένα εργαστήρια δοκιμών, εγκεκριμένα δηλαδή από την ΕΕ, με σκοπό να μετρηθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια, ο παραγωγός μεταβιβάζει τα αρχεία των αρχικών δοκιμών τύπου στον κατασκευαστή.

2. Εφαρμογή Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (FPC- Factory Production Control) από τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ώστε να διασφαλίσει ότι υπάρχει πιστότητα στην παραγωγική διαδικασία και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων βάσει της τεχνικής προδιαγραφής και των αρχικών δοκιμών τύπου του παραγωγού, το οποίο ελέγχεται και πιστοποιείται από ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης.

3. Σύνταξη Δήλωσης Συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή, ο οποίος για κάθε παραγόμενο κούφωμα ή υαλοπέτασμα, απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή περιγράφοντάς το και δεσμεύεται ότι το περιγραφόμενο προϊόν πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία Δομικών Προϊόντων 89/106/ΕΕ).

Οι υψηλοί συντελεστές αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας και αντίστασης σε ανεμοπίεση, που επιτυγχάνουν στις μετρήσεις όλα τα συστήματα αλουμινίου ALUSTAR, αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα ALUSTAR παράγονται με μεθόδους και διαδικασίες υψηλών προδιαγραφών και αναβαθμισμένης ποιότητας, καθώς και με συνεχή έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, που εξασφαλίζει σταθερότητα παραγωγής και ποιότητας.

Έτσι λοιπόν, η ALUSTAR παρέχει στους κατασκευαστές το διαβατήριο ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες και τα πιο απαιτητικά έργα!

Copyright © 2024 ALUSTAR