Χρήσιμες Πληροφορίες
 Γιατί Αλουμίνιο;
 Γιατί ALUSTAR;
 Η Σήμανση CE
 Οδηγίες Συντήρησης
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 H ALUSTAR κοντά σας
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 e-ALUSTAR
 Η Σήμανση CE
 Επικοινωνία με την ALUSTAR
 Χρήσιμες Πληροφορίες
 Γιατί Αλουμίνιο;
 Γιατί ALUSTAR;
 Πράσινες Λύσεις ALUSTAR
 Η Σήμανση CE
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 Επικοινωνία με την ALUSTAR
Τα νέα μας
13 ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ALUSTAR WOOD ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΕΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ!
13 νέες εκπληκτικές αποχρώσεις απομίμησης ξύλου εμπλουτίζουν το χρωματολόγιο ALUSTAR WOOD, οι οποίες...
ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΤΩΝ ALUSTAR ALSOS
Η ALUSTAR διαθέτει στην αγορά μία ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων αλουμινίου για την κατασκευή σητών...
Η Σήμανση CE
Εδώ και λίγο καιρό, όλοι σας θα έχετε παρατηρήσει ένα μικρό σηματάκι με τα δύο γράμματα "CE" σε διάφορα προϊόντα όπως ηλεκτρικές συσκευές, παιχνίδια, λάμπες, μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων κ.λπ. Αυτή η σήμανση CE είναι πλέον υποχρεωτική και στα κουφώματα.

Πολλοί από εσάς, ίσως νομίζουν ότι πρόκειται για κάποιο εμπορικό σήμα ή σήμα ποιότητας. Όμως, η σήμανση CE σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σήμα ποιότητας, αλλά σήμα πιστότητας. Είνα ένα τεχνικό δελτίο, το οποίο αποδεικνύει ότι το προϊόν, δηλ. το κούφωμα, παράγεται με μεθόδους και διαδικασίες συγκεκριμένων προδιαγραφών, αφού έχει περάσει επιτυχώς ορισμένες διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς επίσης ότι ο κατασκευαστής, εφαρμόζοντας ένα σύστημα ελέγχου παραγωγής, το κατασκευάζει όπως ορίζεται στις προδιαγραφές του. Με άλλα λόγια, η σήμανση αφορά στο έργο και όχι στο αρχικό προϊόν.

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για όλα τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες, για όλες τις χώρες - μέλη της ΕΕ από την 1/02/2010. Έτσι, τα κουφώματα αλουμινίου που τοποθετούνται στο χώρο σας οφείλουν να έχουν σε εμφανές σημείο τη σήμανση CE συνοδευόμενη από τα στοιχεία του κατασκευαστή του κουφώματος, υποδηλώνοντας ότι είναι ασφαλή για χρήση.

Τα επίπεδα ασφάλειας στα κουφώματα αλουμινίου ορίζονται από τους συντελεστές αεροδιαπερατότητας, υδατοστεγανότητας, αντίστασης σε ανεμοπίεση, θερμομόνωσης και ηχομόνωσης που επιτυγχάνουν στις μετρήσεις, οι οποίες γίνονται σε κοινοποιημένα εργαστήρια δοκιμών και αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, όπως το Ε.Κ.ΑΝ.ΑΛ και το I.F.T. του Rosenheim.

Ο κατασκευαστής (o κουφωματάς) ή ο παραγωγός του συστήματος (η διέλαση) πρέπει να στείλει αντιπροσωπευτικό δείγμα των προϊόντων του στα ειδικά εργαστήρια δοκιμών, ώστε να διαπιστωθεί εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις των παραπάνω χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια, ο κατασκευαστής οφείλει να εφαρμόσει ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγής του, ώστε να διασφαλίσει ότι υπάρχει πιστότητα στην παραγωγική διαδικασία και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, το οποίο ελέγχεται και πιστοποιείται από ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης.

Copyright © 2024 ALUSTAR