Χρήσιμες Πληροφορίες
 Γιατί Αλουμίνιο;
 Γιατί ALUSTAR;
 Η Σήμανση CE
 Οδηγίες Συντήρησης
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 H ALUSTAR κοντά σας
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 e-ALUSTAR
 Η Σήμανση CE
 Επικοινωνία με την ALUSTAR
 Χρήσιμες Πληροφορίες
 Γιατί Αλουμίνιο;
 Γιατί ALUSTAR;
 Πράσινες Λύσεις ALUSTAR
 Η Σήμανση CE
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 Επικοινωνία με την ALUSTAR
Τα νέα μας
13 ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ALUSTAR WOOD ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΕΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ!
13 νέες εκπληκτικές αποχρώσεις απομίμησης ξύλου εμπλουτίζουν το χρωματολόγιο ALUSTAR WOOD, οι οποίες...
ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΤΩΝ ALUSTAR ALSOS
Η ALUSTAR διαθέτει στην αγορά μία ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων αλουμινίου για την κατασκευή σητών...
Οδηγίες Συντήρησης
Η σωστή συντήρηση και καθαρισμός των κουφωμάτων παίζουν καθοριστικό ρόλο ώστε να διατηρήσετε αναλλοίωτη τη λειτουργικότητα και την εμφάνιση των κουφωμάτων σας, αλλά και των άλλων προϊόντων (ρολά, παντζούρια, σήτες) που τα συνοδεύουν, για πάρα πολλά χρόνια.
Ενδείκνυται καθαριότητα των εξωτερικών κουφωμάτων σας με ήπια απορρυπαντικά (με ουδέτερο PH) σε υγρή μορφή με μαλακό πανί ή σφουγγάρι, αφού πρώτα έχετε απομακρύνει τυχόν χώματα ή σκόνες με μία βούρτσα με μαλακές ίνες. Κατόπιν, πρέπει να ακολουθεί ξέπλυμα με καθαρό, ζεστό νερό και στέγνωμα με μαλακό πανί ή δέρμα.

Προτιμάτε να καθαρίζετε τα κουφώματα αλουμινίου σε ώρες που δεν είναι εκτεθειμένα σε έντονη ηλιοφάνεια και η επιφάνεια του αλουμινίου είναι σε μέτρια θερμοκρασία.
Η συχνότητα καθαρισμού των κουφωμάτων εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση του κτιρίου στο οποίο είναι τοποθετημένα τα κουφώματα, αλλά και από τις κλιματολογικές και τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.

Για κουφώματα που έχουν τοποθετηθεί σε περιοχές με υψηλό βαθμό υγρασίας, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιεκτικότητας του αέρα σε χλώριο (π.χ. παραθαλάσσιες περιοχές), συνιστάται ο καθαρισμός τους τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο (Μάρτιο, Ιούνιο, Οκτώβριο).

Για κουφώματα που έχουν τοποθετηθεί σε περιοχές με ξηρό κλίμα, με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα του αέρα σε χλώριο και χαμηλή ατμοσφαιρική ρύπανση, συνιστάται ο καθαρισμός τους 2 φορές το χρόνο (Απρίλιο, Οκτώβριο).
Όλα τα εμφανή κινητά μέρη, καθώς και όλες οι θέσεις ασφάλισης των μηχανισμών των κουφωμάτων πρέπει να διατηρούνται καθαρά από σκόνη και παλιά λιπαντικά και να λιπαίνονται μία φορά το χρόνο.

Για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση του κουφώματος, είναι απαραίτητο να γίνεται έλεγχος των μηχανικών μερών του κουφώματος κάθε 2 περίπου χρόνια από εξειδικευμένα συνεργεία και να αντικαθιστώνται τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα και ελαστικά.
Ενδείκνυται έλεγχος και καθαριότητα των ράουλων των συρόμενων κουφωμάτων τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο. Δεν είναι αναγκαία η λίπανσή τους, επειδή είναι κατασκευασμένα από αυτολιπαινόμενο υλικό ή φέρουν ρουλεμάν κύλισης κλειστού τύπου. Σε περίπτωση που τα ράουλα έχουν φθαρεί, πρέπει να αντικαθιστώνται από εξειδικευμένα συνεργεία.
Ενδείκνυται καθαριότητα των οδηγών, του κουτιού και της ψάθας των ρολών με ήπια απορρυπαντικά (με ουδέτερο PH) σε υγρή μορφή με μαλακό πανί ή σφουγγάρι, αφού πρώτα έχετε απομακρύνει τυχόν χώματα ή σκόνες με μία βούρτσα με μαλακές ίνες.

Επιπλέον, συνιστάται το ελεγχόμενο ανέβασμα της ψάθας και να αποφεύγεται το βεβιασμένο κατέβασμά της, χωρίς απότομη ελευθέρωση του ιμάντα. Όταν υπάρχει μανιβέλα, το κοντάρι της δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με κάθετη κλίση, αλλά με κλίση 45°.


Copyright © 2024 ALUSTAR